SE23130/2020 Mr Bond Hold Me Tight "Bond" och SE4830/2019 Nordic Miracles Reach The Stars "Perla" är parade och vi ser med glädje fram emot lite valpar i slutet av Juli.